Emri
Mbiemri
Email
Tel
Mesazhi
12000, Fushë Kosovë
Republika e Kosovës

+386 (0) 49/ 543 790
+386 (0) 49/ 543 791
+386 (0) 49/ 543 795
+377 (0) 45/ 99 89 89


info@ylberi-company.com
www.ylberi-company.com

Copyright 2012 ylberi-ks.com All rights reserved